• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Razvijeni modeli ugovora za dugoročno snabdevanje drvnom i poljoprivrednom biomasom

Razvijeni modeli ugovora za dugoročno snabdevanje drvnom i poljoprivrednom biomasom

U okviru projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“ razvijeni su modeli ugovora za dugoročno snabdevanje drvnom i poljoprivrednom biomasom. Ugovori su namenjeni kako investitorima, odnosno operatorima energetskih postrojenja na biomasu, tako i proizvođačima, odnosno snabdevačima biomasom. Radi se o kompleksnim modelima ugovora kojima se detaljno regulišu svi bitni aspekti dugoročnog snabdevanja biomasom (predmet ugovora, ugovorni period, specifikacije biomase, ugovorena cena, mesto isporuke, obaveze ugovornih strana, količina i kvalitet biomase, prelazak rizika svojine, način plaćanja, obezbeđenje ugovornih obaveza, ugovorna kazna, obezbeđenje izvršenja isporuke, nadoknada štete , raskid ugovora prestanak ugovornog odnosa itd.).