• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Sedmi međunarodni Forum o energiji za održivi razvoj

Sedmi međunarodni Forum o energiji za održivi razvoj

Sedmi međunarodni Forum o energiji za održivi razvoj održan je u periodu od 18. do 21. oktobra 2016. u Bakuu u Azerbejdžanu. Forum su zajednički organizovali Vlada Azerbejdžana, Regionalne komisije Ujedinjenih nacija, Međunarodna agencija za energetiku (IEA), Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije (IRENA), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Agencija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), Centar za energetsku efikasnost iz Kopenhagena (C2E2) i Mreža za obnovljive izvore energije za 21. vek (REN21). Na forumu su tokom četiri dana kombinovane plenarne i sesije na visokom nivou, paralelne radionice i posete. Forum je okupio oko 300 međunarodnih stručnjaka za energetiku, zvaničnike vlada predstavnike finansijskog i biznis sektora, univerziteta, kao i civilnog društva radi razmene viđenja kako da dostignu Ciljevi održivog razvoja (SDGs) i sprovedu ostale obaveze kao što su one proistekle iz Pariskog sporazuma o klimatskim promenama. Forum je takođe obuhvatio Konferenciju o obnovljivim izvorima energije i godišnju sesiju UNECE grupe eksperata za obnovljive izvore energije i UNECE grupe eksperata za energetsku efikasnost.

Konferencija: Korišćenje biomase u energetske svrhe – put ka uspešnijem poslovanju

Konferencija: Korišćenje biomase u energetske svrhe – put ka uspešnijem poslovanju

U četvrtak 13. oktobra  u Svečanoj sali upravne zgrade Beogradskog sajma, u okviru 12. Međunarodnog sajma energetike, održana je konferencija „Korišćenje biomase u energetske svrhe – put ka uspešnijem poslovanju“. Ovu konferenciju zajednički su organizovali Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ambasada Republike Slovačke i Privredna komora Srbije (PKS) uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike. Konferencija je organizovana sa ciljem da se promoviše i pospeši ulaganje u projekte korišćenja biomase za proizvodnju energije u Srbiji. Takođe, konferencija predstavlja doprinos uspešnoj saradnji Slovačke i Srbije u ovoj i srodnim oblastima. Ovaj događaj okupio je važne aktere u sektoru energetike i poljoprivrede, počev nadležnih državnih institucija, preko donatora i banaka, do investitora i snabdevača biomasom.

Pušteno u rad biogasno postrojenje u Botošu

Pušteno u rad biogasno postrojenje u Botošu

4. oktobra 2016. godine u banatskom selu Botoš, pored Zrenjanina, svečano je pušteno u rad biogasno postrojenje za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije. Postrojenje je u vlasništvu kompanije “Biolektra doo”. Izgradnja postrojenja je pomognuta dodelom bespovratnih sredstava a na osnovu javnog poziva koji je prošle godine sprovelo Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa UNDP. Sredstva za podsticaj obezbedio je Globalni fond za životnu sredinu (GEF) u okviru UNDP Projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“. U konkretnom slučaju, ukupna vrednost podsticaja iznosila je 15% investicione vrednosti postrojenja, odnosno 275.000 USD. Postrojenje ima instalisano 0,6 MW električne i 0,6 MW toplotne snage. Za proizvodnju biogasa primenjena je tehnologija holandske firme Host. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije iznosi 5.000 MWh. Predviđene su i naredne dve faze izgradnje elektrane kada će biti dodata još dva postrojenja istog kapaciteta. Nakon realizacije treće faze elektrana će imati ukupnu snagu od 1.8 MWe. Ukupna vrednost investicije u ovo postrojenje iznosi 2.37 miliona USD.