• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Održana konferencija o korišćenju biomase u PKS

Održana konferencija o korišćenju biomase u PKS

26. Mart 2015.

U Privrednoj komori Srbije održana je srpsko-finska konferencija “Održivi rast kroz korišćenje biomase” u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Finske ambasade u Beogradu, Privredne komore Srbije (PKS) i Stalne konferencija gradova i opština (SKGO) uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije. Konferencija koja je za cilj imala doprinos uspostavljanju saradnje između Finske i Srbije, kao i stvaranju uslova za ulaganje u projekte korišćenja biomase u energetske svrhe u Srbiji, protekla je veoma uspešno, okupivši preko 200 zainteresovanih predstavnika privrede, javnog i civilnog sektora koji su imali priliku da dobiju uvid u trenutno stanje u Srbiji i projekte koji se sprovode u ovoj oblasti i prikaz regulatornog okvira i dobrih praksi koje postoje u Finskoj, ali i održe sastanke sa predstavnicima finskih kompanija u cilju uspostavljanja saradnje.

Na početku konferencije prisutne je pozdravio Marko Čadež, predsednik PKS, izrazivši punu podršku za realizaciju aktivnosti na planu korišćenja biomase, kao i za implementaciju projekta “Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”, koji se finansira iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), a realizuju ga UNDP, Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Nakon njega, skupu se obratila Mirjana Filipović, državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike, koja je istakla podršku ove institucije i njeno prepozvanje značaja biomase, uz napomenu da će do kraja godine biti usvojena podzakonska akta kojima će ova oblast biti regulisana, a samim tim i podstaknute aktivnosti na planu korišćenja biomase.

Stana Božović, državna sekretarka Mistarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, naglasila je da je jedan od strateških ciljeva ovog ministarstva prelazak sa neobnovljivih na obnovljive resurse, i ovo argumentovala kroz osvrt na brojna strateška dokumenta koja se bave ovim pitanjem.

Na kraju uvodnog obraćanja, stalna koordinatorka UN u Srbiji, Irena Vojačkova Solorano iznela je podatak Ujedinjenih nacija da će do 2020. godine biti potrebno 40% više energije na globalnom nivou, i konstatovala da je Srbija zemlja koja ove globalne potrebe prepoznaje. Dajući uvid u brojne koristi koje zajednice mogu da imaju od korišćenja biomase, ona je je istakla značaj učešća opština i institucija poput SKGO za podizanje svesti o značaju biomase i njenom intenzivnijem korišćenju u brojne svrhe.

Nakon uvodnih govora počela je sesija pod nazivom “Pozitivno okruženje” kojom je moderirao Đorđe Staničić, generalni sekretak SKGO.

Ovu sesiju otvorio je Mati Antonen, zamenik ministra spoljnih poslova Finske, kao predvodnik finske poslovne delegacije koja je učestvovala u konferenciji. Predstavivši Finsku kao zemlju sa izuzetnim uspehom u korišćenju dostupnih resursa, on je naglasio da je Finska sve više zainteresovana za poslovnu saradnju i ulaganja u Srbiju, sa kojom ima tradicionalno dobre bilateralne odnose i čiji put ka Evropskoj uniji podržava. Istakavši moto njihove otvorene ekonomije – Nama je svet potreban i mi smo potrebni svetu – obrazložio je značaj koji okruženje u svakom smislu ima za Finsku.

Strateški direktor Ministarstva za rad i privredu Finske, Siksten Sunabaka , obrazložio je strateški i institucionalni pristup Finske ekonomiji koja je uvela pojam ‘bioekonomija’. Nakon što je objasnio koliki je potencijal bioekonomije zasnovane na šumskim resursima, kao i njenu usklađenost sa globalnim trendovima i potrebama poput klimatskih promena, on je dao osvrt na strateški program Vlade Finske koji obuhvata ovu temu, a zatim prikazao film koji oslikava uspeh i viziju Finske na ovom planu.

Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike i nacionalni direktor projekta “Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji” konstatovao je da je na planu korišćenja obnovljivih izvora energije Srbija sada na nivou na kom je Finska bila pre 50 godina, ali izrazio uverenje da joj neće trebati toliko vremena da dostigne sadašnji finski standard. On je predstavio projekat kojim rukovodi, njegove očekivane aktivnosti i rezultate, i najavio grantove ukupne vrednosti od 1,6 miliona dolara kroz koje će ministarstvo podržati najmanje 6 investicija u postrojenja korišćenja biomase za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije. Ovaj projekat podstaći će razvoj još 12 srodnih projekata, uspostaviti Jedinicu za podršku projektima korišćenja biomase (JPP) u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, unaprediti kapacitet institucija i preduzetnika da razviju profitabilne projekte koji koriste energiju iz biomase, razvijati regulatorni okvir u oblasti biomase, i realizovati brojne druge aktivnosti usmerene na stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj projekata korišćenja biomase.

Miodrag Gluščević, šef odeljenja za komunalna pitanja urbanizma i životne sredine Stalne konferencije gradova i opština, predstavio je rezultate projekta “Mapiranje lokalnih prostornih, infrastrukturnih, resursnih i logističkih preduslova za proizvodnju električne i/ili toplotne energije iz biomase u Sremskom okrugu”, koji je realizovala Stalna konferencija gradova i opština uz podršku Ambasade Finske, a čiji je cilj unapređenje performansi energetskog sektora za intenzivnija ulaganja u obnovljive izvore energije.

Maja Matejić, portfolio menadžerka za energetiku UNDP-a , predstavila je svrhu i model portala za trgovinu biomasom. Nakon što je objasnila način na koji bi portal izašao u susret kupcima i ponuđačima, uspostavio standarde, olakšao trgovinu, objedinio ponudu, itd, ona je predstavila faze njegovog razvoja i obrazložila kako bi se tokom dvogodišnjeg rada na portalu, koji počinje u maju tekuće godine, postavili segmenti za informisanje, oglašavanje i trgovinu i berzu.

Nakon konstruktivne diskusije posle prve sesije koja je pokazala visok stepen zaintetesovanosti prisutnih za temu, održana je druga sesija pod nazivom “Mogućnosti korišćenja biomase u poslovanju”, a kojom je moderirao Ješa Erčić, direktor Sektora industrije i poljoprivrede PKS.

Prvi govornik ovog dela konferencije bio je Dušan Jović, samostalni savetnik Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Nakon uvođenja pojma i definicije pojma, on je dao komparativni pregled postojanja i korišćenja šumske i poljoprivredne biomase u Srbiji. Nakon iznošenja ključnih problema sa kojima se ovaj sektor suočava, zaključio je da su za dalji napredak neophodni razvoj tehnologija i znanja, obezbeđivanje snabdevanja, licenciranje, unapređenje finansijskih i ekonomskih aspekata, i unapređena komunikacija kako prema široj javnosti, tako i u okviru struke.

Volislav Milijić, predsednik Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO , fokus svog izlaganja stavio je na realizaciju umesto na evidentno velike potencijale biomase u Srbiji, i upoznao prisutne sa nepovoljnim stanjem stvari na polju korišćenja šumske i poljoprivredne biomase, kao i na polju investiranja. Iznevši teškoće vezane za stabilnost količine, logistiku, transport, skladištenje, itd. kao i primenu modela koji uspešno funkcionišu u skandinavskim zemljama, on je obrazložio značaj udruživanja aktera ili uspostavljanja operativno-logističkih centara za biomasu koji bi imali ulogu regionalnih ili lokalnih posrednika između dostavljača i korisnika biomase. Uz napomenu da je aktivno uključivanje relevantnih državnih institucija neophodno, on je konstatovao da za državu povećanje korišćenja biomase znači povećanje energetske nezavisnosti.

Nakon dvojice predstavnika Srbije, do kraja skupa reč su imali govornici iz Finske. Marko Nokala iz Tehničkog istraživačkog centra Finske (VTT) govorio je o značaju istraživanja i unapređenja znanja u oblasti tehničkih rešenja i nalaženju alternativa za postojeće modele. Istakavši da je akumulirano znanje najveća prednost institucije koju predstavlja, dodao je da je svaka promena nosi sa sobom izazov, ali i priliku za napredak, i podstakao govornike da razmišljaju o načinima korišćenja komunalnog otpada, alternativama za deponije koje će od 2020. biti zabranjene u EU, i brojnim drugim idejama.

Lauri Sikanen iz Instituta za prirodne reusrse Finske ( LUKE ) u svojoj prezentaciji stavio je akcenat na praktična pitanja logistike i organizacije poslovanja na polju biomase. S obzirom na činjenicu da je u ovom slučaju resurs razbacan, on je dao poređenje centralizovanog i decentralizovanog pristupa. Dok je problem sa centralizovanom proizvodnjom dostava koja pokaže pun značaj koji ima faktor cene transporta, u decentralizovanoj proizvodnji se lakše ostvari profit i dodata vrednost, s tim što uglavnom postoji problem ograničenih kapaciteta te je potrebno osmišljavati nove, često inovativne, strategije.

Završne prezentacije na konferenciji imale su za cilj predstavljanje finskih primera dobre prakse na polju primenjenog znanja i tehnologija. U ovom delu prisutni su se upoznali sa studijama slučaja kompanija Valmet, (Ika Heikila, Daljinsko grejanje na biomasu), Planora, (Esa Tepo, Osnovna pravila efikasnog i ekonomski opravdanog sistema daljinskog grejanja) i Unicon,(Miko Martala, Finansiranje projekata biomase).

Diskusija nakon druge sesije takođe je bila živa i veoma korisna za predstavnike obe zemlje. Konferencija je zaključena uz konstataciju da je potencijal resursa biomase u Srbiji veoma veliki, i da je uz podršku institucija, investicija i primenu znanja i tehnologija iz razvijenih zajednica poput Finske, njegovo korišćenje koje bi donelo socio-ekonomsku korist moguće .

Nakon zaključne reči i pauze, održani su sastanci između predstavnika kompanija iz Finske i Srbije koji su dali priliku za uspostavljanje direktne saradnje i prvih koraka ka unapređenju korišćenja biomase za proizvodnju energije u Srbiji.