• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Organizovana studijska poseta Finskoj za stručnjake iz Srbije na temu korišćenja biomase

Organizovana studijska poseta Finskoj za stručnjake iz Srbije na temu korišćenja biomase

U periodu od 5. do 8. oktobra 2015, organizovana je studijska poseta Finskoj na temu korišćenja biomase za predstavnike relevantnih ministarstava, Privredne komore, Stalne konferencije gradova i opština, regionalnih razvojnih agencija i međunarodnih organizacija koje promovišu korišćenje biomase u Srbiji i regionu. Finska – svetski lider u korišćenju biomase – sa svojom politikom i poslovnom praksom pružila je sveobuhvatnu lekciju za Srbiju – novajliju u ovoj oblasti, ali i početnika sa značajnim resursima.


Studijsku posetu Finskoj na temu korišćenja biomase organizovali su Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru projekta “Smanjenje barijera za unapređenje razvoja tržišta biomase u Srbiji”, ambasada Finske u Srbiji i Finpro – institucija koja pomaže finskim malim i srednjim preduzećima da izađu na međunarodno tržište, podstiče direktne strane investicije u Finsku i promoviše turizam.
Finska privreda se u velikoj meri zasniva na dodatoj vrednosti koja nastaje korišćenjem šuma koje prekrivaju 75% njene teritorije, pri čemu je preko 60% u privatnom, a oko 26% u državnom vlasništvu. 2010. godine sektor šumarstva učestvovao je u bruto domaćem proizvodu Finske sa 1,9%, dok je drvnoprerađivačka industrija činila 0,8%, a industrija papira i celuloze 2%. Sektor šumarstva ima i posredan uticaj na druge industrije poput transportne i mašinske. Ukupni udeo koji imaju sektor šumarstva, drvnoprerađivačka industrija, kao i industrija celuloze i papira u nekim regionima, poput Jugoistočne i Istočne Finske, iznosi i preko 10%.
Osim direktne dodate vrednosti, i sektor šumarstva daje doprinos nacionalnoj ekonomiji na mnoge druge načine. Procenjuje se da će šume, proizvodi od drvne biomase i usluge usmerene ka ekosistemima nastaviti da čine značajan deo finske privrede, kako u oblasti smanjenja uticaja klimatskih promena, tako i u pružanju usluga za građane.
Kako je drvo niskoenergetska i CO2 neutralna sirovina, očekuje se da će za njim postojati velika potražnja u energetici, građevinarstvu i novim bio-ekonomskim granama. S obzirom da je potrošnja drveta u Finskoj daleko manja nego godišnji prirast šuma, finske šume su ponor ugljendioksida jer uklanjaju količinu ugljendioksida jednaku polovini godišnjih emisija finske industrije i vezuju ga za drveće i tlo.
Studijska poseta počela je u Helsinkiju, 5. oktobra 2015. godine. Ovom prilikom predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Privredne komore Republike Srbije, Stalne konferencije gradova i opština, Regionalne razvojne agencije Srem, Grada Sremske Mitrovice susreli su se sa predstavnicima Vlade Finske u Finpro-u.
Nakon izraza dobrodošlice koje je u ime domaćina uputila Helena Saren iz Finpro-a, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva zapošljavanja i privrede i Šumarskog razvojnog centra Tapio održali su prezentacije koje su se odnosile na upravljanje šumama, drvnu industriju i održivo upravljanje šumama. Delegacija iz Srbije imala je priliku da razgovara o ovim temama i razmeni mišljenja i iskustva sa finskim kolegama.
Istoga dana, mreža kompanija i stručnjaka iz oblasti šumarstva i bio-energetike Cleantech Finland Bioenergy organizovala je radno veče za učesnike studijske posete. Ova mreža bavi se uvođenjem rešenja čistih tehnologija i nudi svoju ekspertizu kompanijama i organizacijama iz javnog sektora, ali i povezuje potencijalne investitore i partnere sa najboljim stručnjacima na tržištu iz oblasti korišćenja energije biomase. Nakon dobrodošlice, projektni menadžer Ero Sepala ukratko je upoznao goste sa misijom i obimom aktivnosti ove mreže, a zatim reč prepustio predstavnicima kompanija KPA Unicon i Clean Flame.
KPA Unicon je firma sa dugom tradicijom u izgradnji energetskih postrojenja i proizvodnji njihovih delova. Takođe je specijalizovana za projektovanje tehnologija sagorevanja i različitih vrsta sudova pod pritiskom (kotlova) i čeličnih konstrukcija. Kompanija nudi širok spektar rešenja za kotlove i postrojenja na biomasu, naftu i gas za industrijsko i daljinsko grejanje, uključujući i finansiranje i kreditiranje.
Kompanija Clean Flame specijalizovana je u oblasti projektovanja i proizvodnje sistema za sagorevanje. Pored toga, bavi se projektovanjem i proizvodnjom drugih proizvoda i opreme poput ventila, crpnih agregata i gorionika, uključujući automatske sisteme kontrole sagorevanja. Pored prezentacija kompanija, prikazani su kratki filmovi o upravljanju šumama kroz MGH sisteme i sveobuhvatna Gebwell rešenja za daljinsko grejanje.
Radnoj večeri prisustvovao je i bivši ambasador Finske u Srbiji, gospodin Peka Orpana. Kao jedan od inicijatora studijske posete, gospodin Orpana je iskoristio ovu priliku da, u svojstvu višeg savetnika za energetiku i klimatsku politiku finskog Ministarstva spoljnih poslova, poželi dobrodošlicu delegaciji iz Srbije.
Drugi dan studijske posete bio je posvećen tehnologijama korišćenja obnovljivih izvora energije i inovacijama, pa su primeri uspešne prakse finskih firmi predstavljeni delegaciji iz Srbije.
Prva kompanija predstavljena ovog dana bila je Farmi Forests Ltd, firma specijalizovana za projektovanje i proizvodnju opreme za tegljače za šumsku logistiku, koja je pionir na globalnom nivou još od 1962. godine. Zatim je usledila video prezentacija kompanije LHM Hakkuri Ltd koja proizvodi velike drobilce drveta (čipere), dok je treća predstavljena firma bila Protacon Ltd koja se bavi savetovanjem, projektovanjem, inženjeringom, izgradnjom i održavanjem energetskih postrojenja. Ova kompanija sa osam kancelarija i 200 zaposlenih poznata je po svojim dugoročnim odnosima sa klijentima, posvećenosti rezultatima i otvorenom pristupu modernim tehnologijama. Prepodnevna sesija završila se predstavljanjem kompanije Orjala Trade and Consulting Ltd koja nudi niz rešenja za projektna ulaganja, uključujući studije opravdanosti korišćenja biomase.
Nakon pauze predstavljena je porodična firma osnovana 1945. godine – Saalasti Ltd – kao jedan od vodećih svetskih proizvođača mašina za preradu šumske biomase. Praksa ove kompanije obuhvata 70 godina iskustva u razvoju teške mehanizacije i preko 30 godina rada u oblasti korišćenja energije iz šumske biomase. Posle prezentacije ove kompanije usledilo je predstavljanje posve drugačije firme stare 15 godina – Doranova Ltd – koja se bavi remedijacijom tla i podzemnih voda korišćenjem novih, inovativnih in-situ metoda koje se primenjuju na licu mesta. Kompanija St1 Biofuels Ltd predstavila je svoju ekspertizu u oblasti biohemijskih procesa, tehnološkog razvoja, inženjeringa i realizacije projekata, pri čemu je njena ključna ideja da fosilna goriva zameni na profitabilan i održiv način. Ova kompanija je pionir u oblasti proizvodnje bio-etanola iz otpada i ima nekoliko postrojenja širom Finske.
Naredna prezentacija odnosila se na firmu Outotec Ltd koja nudi namenska rešenja za preradu minerala i metala, tretman voda i proizvodnju energije iz biomase i otpada. Jedinstvena pozicija ove kompanije zasniva se na jednom veku naučnog i praktičnog znanja, kao i na širokom spektru aplikacija za sve tipove metala i minerala. Ovaj dan završen je predstavljanjem nezavisne globalne konsultantske grupe Indufor Ltd koja klijentima nudi povoljna, održiva, odgovorna rešenja u oblasti korišćenja biomase.
Trećeg dana studijske posete učesnici su posetili postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije u mestu Vuosari koje posluje u okviru helsinške kompanije za proizvodnju energije Helen Ltd, kao i postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije Kerevan Energia u mestu Keravan. Obe posete imale su za cilj razmenu znanja i iskustva iz oblasti kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije.
Tokom pedesetih godina prošlog veka, grejanje Helsinkija bilo je iz individualnih izvora na drva, naftu i ugalj. Danas je daljinsko grejanje najrasprostranjeniji onačin grejanja, sa ukupno 2200 MW instaliranog kapaciteta i 400.000 korisnika, pri čemu se 90% dobija u postrojenjima za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije. U Helsinkiju većina korisnika priključenih na mrežu daljinskog grejanja snabdeva se i sanitarnom toplom vodom iz daljinskog sistema. U okviru Helen Ltd takođe radi i jedinstveno postrojenje za daljinsko grejanje i hlađenje koje snabdeva zgrade u centru Helsinkija. Izlazni kapacitet postrojenja u Vousariju (A+B) je 160+485 MW električne energije i 165+410 MW toplotne energije. Delegacija iz Srbije imala je priliku da se upozna sa čistim tehnologijama koje omogućavaju kvalitetno grejanje, ali i da razgovara o njihovoj primeni.
Postrojenje Keravan snabdeva toplotnom energijom grad Keravan i opštinu Sipo. Postrojenje kao primarno gorivo koristi drvnu sečku (70%), a treset kao sekundarno. Kapacitet postrojenja je 21 MW električne energije i 52 MW toplotne energije, od čega se 41 MW namenjeno daljinskom grejanju, a 10 MW se koristi za proizvodnju procesne pare koja se isporučuje obližnjoj pivari. Učesnici studijske posete imali su jedinstvenu priliku da steknu uvid u logistiku postrojenja, odnosno nabavku biomase, njeno skladištenje, manipulaciju, doziranje i punjenje kotlova. Pored ovoga, inženjeri iz postrojenja objasnili su i predstavili specifičnosti sagorevanja biomase u fluidizovanom sloju.
Svoje poslednje veče u Helsinkiju učesnici putovanja iz Srbije proveli su sa Markom Nokalom, predstavnikom instituta VTT. Veče je proteklo u neformalnoj i vedroj atmosferi.
Poslednjeg dana studijske posete delegacija iz Srbije imala je priliku da poseti VTT Tehnički istraživački centar Finske u mestu Bioruki, koji je vodeći istraživački i razvojni institut u nordijskim zemljama, i upozna se sa praktičnim rešenjima za korišćenje bio-goriva. Ovaj centar ima nacionalni mandat i svoju ekspertizu nudi domaćim i međunarodnim klijentima i partnerima.
Bioruki centar poseduje ekspertizu u oblasti hemije, energetike i prerade biomase. Kao istraživačko-razvojna institucija, nudi mogućnost istraživanja tehnički i ekonomski izvodljivih bio-rafinerijskih rešenja i ideja. Ovo se posebno odnosi na razvoj procesa za proizvodnju bio-goriva i hemijskih proizvoda. Grupa iz Srbije dobila je informacije o istraživačkom i razvojnom radu u oblasti hemijske prerade i sagorevanja biomase. Pored toga, dobila je priliku da obiđe postrojenja za gasifikaciju i pirolizu biomase koja rade u okviru pilot projekta.
Putovanje u Finsku omogućilo je pionirima u oblasti korišćenja biomase iz Srbije da se upoznaju sa dobrom praksom svetskog lidera u ovoj oblasti, i da steknu osnovu za primenu stečenog znanja u budućem radu institucija iz javnog i privatnog sektora Srbije.