• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Odabrano šest kompanija za podršku u izgradnji postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa

Odabrano šest kompanija za podršku u izgradnji postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa

15. oktobra 2015. godine zatvoren je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa koji je u maju ove godine raspisalo Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije. Istoga dana, desetočlana komisija koju je formirao ministar rudarstva i energetike pristupila je otvaranju 10 blagovremeno primljenih aplikacija, od od kojih je šest zadovoljilo uslove javnog poziva, ocenjeno i odabrano za finansijsku podršku u ukupnoj vrednosti od 1,6 miliona USD koja se obezbeđuje iz UNDP-GEF Projekta „Uklanjanje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“

Izbor kompanija koje će biti podržane u svojim investicijama u postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa predstavlja završnicu Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa koji je Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije raspisalo 8. maja 2015. godine. On takođe predstavlja početak sistemskog doprinosa razvoju tržišta biomase za njeno korišćenje u energetske svrhe u Republici Srbiji koje finansijski i operativno podržavaju Globalni fond za životnu sredinu (GEF) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) kroz projekat „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.

Javni poziv koji je bio otvoren za privredna društva, zadruge ili fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost (preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva) čija investicija u postrojenje iznosi najmanje 1.200.000,00 USD, izazvao je veliku pažnju ovog sektora u povoju. Na konkurs je blagovremeno dostavljeno 10 aplikacija, dok je jedna stigla nakon definisanog vremena, te nije mogla biti prihvaćena.

Komisija od deset članova, sačinjena od predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kojom je predsedavao prof. dr Miloš Banjac, radila je uz tehničku podršku i učešće posmatrača iz UNDP-a. Nakon utvrđivanja tehničke ispunjenosti obaveznih uslova javnog poziva, postojanja adekvatne tehničke dokumentacije, kao i ugovora o kreditiranju sa bankama, komisija je pristupila ocenjivanju prijava sa kompletnom dokumentacijom, pri čemu je maksimalan broj bodova bio 100.

Projekti su vrednovani prema sledećim kriterijumima:

  1. Kriterijum ekološke prihvatljivosti predviđenih goriva za postrojenje P1 (max 40 poena);
  2. Kriterijum razvijenosti područja u koje se ulaže, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/14 P2 (max 25 poena);
  3. Kriterijum savremenosti primenjene tehnologije, odnosno odnos ukupne vrednosti investicije i ukupno instalisane električne snage postrojenja P3 (max 20 poena);
  4. Kriterijum efikasnosti i ekonomičnosti postrojenja, odnosno odnos ukupne vrednosti investicije i ukupne godišnje isporuke električne energije u mrežu P4 (max 10 poena);
  5. Kriterijum punog iskorišćenja tehničkih potencijala postrojenja, odnosno način iskorišćenja toplotne energije koju proizvođač planira da koristi P5 (max 5 poena).

Ukupan broj poena izračunat je kao zbir poena po na vedenim kriterijumima za ocenjivanje i iznosi:

P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5

 

Sledeće kompanije odabrane su za podršku:

FORKOM DOO, Beograd (88,54 poena)

BGS GAMA BP DOO, Bač (83,18 poena)

BGS ALFA BP DOO, Bač (83,18 poena)

BGS BETA BP DOO, Bač (83,18 poena)

BIOGAS ENERGY DOO, Alibunar, Ilandža (73,97 poena) i

BIOELEKTRA DOO, Zrenjanin, Botoš (63,60 poena).

U skladu sa vrednošću investicija, ali i maksimalnim iznosom bespovratnih sredstava, prvoplasirana kompanija biće podržana sa 222.400,40 USD, dok će svaka od preostalih pet kompanija dobiti sredstva u iznosu od 275.519,92 USD.

Ugovori o dodeli bespovratnih sredstava između Ministarstvo rudarstva i energetike i odabranih kompanija biće potpisan tokom novembra 2015. Trideset procenata (30%) od dobijenih sredstava biće dodeljeno nakon potpisivanja ugovora, dok će preostalih 70% biti isplaćeno nakon realizacije investicije.

Izveštaj komisije za ocenu projekata možete preuzeti ovde.

Rešenje ministra rudarstva i energetike o priznanju prava za dodelu bespovratnih sredstava po Javnom pozivu možete preuzeti ovde.