• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Srbija učestvovala u stvaranju istorijskog Pariskog sporazuma o klimi

Srbija učestvovala u stvaranju istorijskog Pariskog sporazuma o klimi

12. decembra 2015. godine, predstavnici 195 zemlje okupljeni u Parizu postigli su istorijski sporazum o borbi sa klimatskim promenama i pokretanju aktivnosti i investicija u održivi razvoj koji podrazumeva nisku emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Srbija i njeni predstavnici doprineli su stvaranju ovog globalnog partnerstva sa drugim državama zasnovanom na zajedničkoj misiji, ali i istorisjkoj, trenutnoj i budućoj odgovornosti.

Ključni cilj ovog dogovora jeste da se rast temperature na globalnom nivou tokom ovog veka zadrži ispod 2oC, i da se porast temperature ograniči na 1,5oC iznad nivoa u predindustrijskom periodu, što bi bila znatno sigurnija odbrana od negativnih uticaja klimatskih promena.

Kako bi se ovi ambiciozni i važni ciljevi postigli, biće uspostavljeni adekvatni finansijski tokovi kako bi zemljama u razvoju bile omogućene aktivnosti u skladu sa njihovim nacionalnim planovima.

Samitu je prisustvovali oko 150 lidera uključujući Baraka Obamu i Ksi Jinpinga koji predstavljaju dva najveća svetska zagađivača. U konferenciji je učestvovao i francuski predsednik Fransoa Oland čija izjava govori o značaju ovog događaja: „Nikada neću biti u stanju da iskažem veću zahvalnost jednoj konferenciji. Možete biti ponosni pred svojom decom i unucima“.

Pariska konferencija označiće novo doba globalne saradnje na složenom pitanju kojim se do sada svet nije ovako bavio. Kako je rekao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki Mun, sve zemlje su se po prvi put obavezale da smanje emisije, ojačaju otpornost i pridruže se zajedničkoj misiji kroz zajedničku aktivnost: „Prisustvovao sam mnogim teškim multilateralnim pregovorima, ali po svim merilima ovi pregovori bili su najkomplikovanjiji, najteži, ali i najvažniji za čovečanstvo“, rekao je.

Govoreći o konferenciji, Kristijana Fugueres, izvršna direktorka Konvencije UN za klimatske promene, izjavila je: „Zajedno smo izgradili istoriju. Ovo je dogovor uverenja. Ovo je dogovor solidarnosti sa najranjivijima. Ovo je dogovor dugoročne vizije. Sigurna sam da će buduće generacije slaviti 12. decembar 2015. godine kao datum kada su saradnja, vizija, odgovornost, humanost i briga za naš svet preuzeli primat“.

Projekat „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“  pomogao je učešće delegacije Ministarstva rudarstva i energetike, a samim tim i Republike Srbije, na konferenciji u Parizu. Delegaciju je predvodila Mirjana Filipović, državna sekretarka,dok su članovi bili Miloš Banjac pomoćnik ministra i Nacionalni projektni direktor, Jelena Simović pomoćnica ministra i članica projektnog odbora, kao i Antonela Solujić, šefica odseka za energetsku efikasnost.

Po rečima Maje Matejić, portfolio menadžera UNDP-a za energetiku, i Miloša Banjca, Pariski sporazum stajaće kao podsetnik da je Srbija doprinela jednoj od najvažnijih odluka u istoriji, ali i kao podsetnik za sopstvene odgovornosti.

Kako bi se države pripremile za buduće korake, unapredile kapacitete relevantnih aktera i prenele ključne poruke javnosti i zainteresovanim stranama, uspostavljena je Pariska komisija za izgradnju kapaciteta. Države će svakih pet godina dostavljati ažurirane klimatske planove – takozvane nacionalno definisane doprinose, tako negujući svoju dugoročnu ambiciju, pri čemu treba da razviju i dugoročne strategije za smanjenje gasnih emisija.

Predviđene aktivnosti biće preduzete i pre 2020. godine. Zemlje će nastaviti da se angažuju u smanjenju rizika i fokusirati se na prilike za prilagođavanje. Pored toga, radiće i na pokretanju mehanizma za finansiranje mera u vezi sa klimatskim promenama vrednom 100 milijardi dolara do 2020. godine.

United Nations Framework Convention on Climate Change