• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Razvijeni modeli ugovora za dugoročno snabdevanje drvnom i poljoprivrednom biomasom

Razvijeni modeli ugovora za dugoročno snabdevanje drvnom i poljoprivrednom biomasom

U okviru projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“ razvijeni su modeli ugovora za dugoročno snabdevanje drvnom i poljoprivrednom biomasom. Ugovori su namenjeni kako investitorima, odnosno operatorima energetskih postrojenja na biomasu, tako i proizvođačima, odnosno snabdevačima biomasom. Radi se o kompleksnim modelima ugovora kojima se detaljno regulišu svi bitni aspekti dugoročnog snabdevanja biomasom (predmet ugovora, ugovorni period, specifikacije biomase, ugovorena cena, mesto isporuke, obaveze ugovornih strana, količina i kvalitet biomase, prelazak rizika svojine, način plaćanja, obezbeđenje ugovornih obaveza, ugovorna kazna, obezbeđenje izvršenja isporuke, nadoknada štete , raskid ugovora prestanak ugovornog odnosa itd.).

Sasaas
Ukupno je razvijeno pet modela ugovora:
1. Ugovor o dugoročnom snabdevanju drvnom biomasom iz privatnih šuma za potrebe proizvodnje energije,
2. Ugovor o dugoročnom snabdevanju drvnom biomasom od strane javnog preduzeća za potrebe proizvodnje energije,
3. Ugovor o dugoročnom snabdevanju drvnom biomasom iz industrije za potrebe proizvodnje energije,
4. Ugovor o dugoročnom snabdevanju poljoprivrednom biomasom za potrebe proizvodnje energije i
5. Ugovor o dugoročnom snabdevanju biomasom životinjskog porekla – stajnjakom za potrebe proizvodnje energije.
Svrha izrade modela ugovora je obezbeđenje sigurnog, kontinualnog i dugoročnog snabdevanja biomasom različitih postrojenja za proizvodnju energije iz biomase. Ovi ugovori su istovremeno i instrument obezbeđenja finansijske održivosti investicije u postrojenja za proizvodnju energije iz biomase baš zato što se na taj način dugoročno obezbeđuje sirovina za proizvodnju energije. Kao takvi, ovi ugovori predstavljati ključni element za odobravanje kredita od strane banaka. Tokom izrade modela ugovora konsultovane neke od banaka koje se bave kreditiranjem izgradnje postrojenja za proizvodnju energije iz biomase. Preporuke banaka su uvrštene u tekst modela ugovora.
Pored ugovora razvijene su i detaljni katalozi proizvoda od drvne i poljoprivredne biomase. Katalozi pružaju jasne i nedvosmislene principe klasifikacije proizvoda, specifikacija njihovih dimenzija, jedinica mere u kojima se proizvode i distribuiraju na tržište i ostalih elemenata od značaja za efikasnu trgovinu i dobro razumevanje između prodavca i kupca. Pored navedenog, katalozi proizvoda od biomase predstavljaju dobre alate za izveštavanje od strane proizvođača i trgovaca prema nadležnim telima, komorama, asocijacijama i drugim organizacijama. Katalozi proizvoda od drvne, odnosno poljoprivredne biomase predstavljaju podršku programerima i drugim učesnicima u procesu formiranja baze podataka za potrebe trgovine ovim proizvodima na berzi biomase i direktnim učesnicima u procesu trgovine za bolje razumevanje karakteristika proizvoda kojima trguju.

  1. Modeli ugovora o dugoročnom snabdevanju drvnom biomasom
  2. Modeli ugovora o dugoročnom snabdevanju poljoprivrednom biomasom
  3. Katalog proizvoda od drvne biomase
  4. Katalog proizvoda od poljoprivredne biomase