• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Dalji razvoj saradnje između Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Dalji razvoj saradnje između Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Direktor kancelarije Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) u Beogradu, gospodin Gerhard Sippel i zamenica stalne predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, gospođa Steliana Nedera potpisali su 13. decembra 2016. godine, u prostorijama zgrade Ujedinjenih nacija u Beogradu Memorandum o razumevanju u vezi sa saradnjom dveju organizacija u oblasti energetske efikasnosti.

Svrha ovog memoranduma je da definiše okvir saradnje i objedini namere obe organizacije da se zajednički rade na ostvarivanju strateških ciljeva u Srbiji, kao što su održivi razvoj i ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promena.

U tom smislu saradnja će naročito uključivati, ali se neće ograničavati samo na projekte iz oblasti energetske efikasnosti koje obe strane sprovode u skladu sa svojim programskim ciljevima, a u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srbije, u prvom redu Ministarstvom rudarstva i energetike.

Od 2015. godine obe strane sprovode komplementarne višegodišnje projekte iz oblasti energetske efikasnosti a to su: Energetska efikasnost u javnim zgradama (GIZ) i Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji (UNDP). Oba projekta imaju isti opšti cilj a to je povećanje investicija u mere energetske efikasnosti javnih zgrada kako bi se povećala njihova energetska i troškovna efikasnost. S obzirom da je za ostvarenje ovog cilja neophodna tehnička priprema velikog broja projekata što podrazumeva postojanje razvijenog sistema prikupljanja podataka o javnim objektima i potrošnji energije u njima, strane su se saglasile da usklade i koordiniraju odgovarajuće aktivnosti. Svi podaci o javnim objektima koje će obe strane prikupljati na terenu biće uneti u jedinstvenu bazu Republike Srbije korišćenjem Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM). Aktivnosti GIZ-a biće prvenstveno usmerene na prikupljanje podataka na terenu a UNDP će obezbediti obuku korisnika, unos podataka, upravljanje, održavanje i dalji razvoj ISEM-a.

Obe strane očekuju da će kroz efikasnu koordinaciju, međusobno informisanje i usklađivanje svojih aktivnosti maksimalno iskoristiti  sinergiju dva projekta.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovali su predstavnici institucija Republike Srbije: Miloš Banjac pomoćnik ministra, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Aleksandra Tomić, predsednica skupštinskog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i potpredsednica skupštinskog Odbora za privredu i regionalni razvoj, Miodrag Gluščević, šef odeljenja za komunalna i pitanja urbanizma i životne sredine Stalne konferencije gradova I opština Srbije.

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike, Miloš Banjac istakao je da je ove godine Srbija, u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije, operativno uvela sistem energetskog menadžmenta. Ovaj sistem obuhvata širok skup regulatornih, organizacionih, podsticajnih i drugih mera i aktivnosti koje u okviru svojih ovlašćenja sprovode organi državne uprave i obveznici sistema. U najvažnije aktivnosti sistema spada prikupljanje i obrada podataka o potrošnji energije u javnom sektoru, koju sprovode energetski menadžeri u lokalnim samoupravama, državnim organima i javnim službama. Za potrebe prikupljanja, obrade i analize podataka Srbija je razvila i nacionalni informacioni sistem koji je već nekoliko meseci u funkciji. S obzirom da je uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta dugotrajan i zahtevan proces, koordinirana i usklađena pomoć GIZ-a, UNDP-a i ostalih donatora u prikupljanju podataka je dobrodošla i sigurno će doprineti ostvarenju ciljeva politike efikasnog korišćenja energije koju Srbija već duže vreme sprovodi.   

Kontakt osobe:

Evelin Richter, Project Manager                                              Maja Matejić, Portfolio menadžer za energetiku

Deutsche Gesellschaft für Intern. Zusammenarbeit              Program Ujedinjenih nacija za razvoj

e-mail: evelin.rchter@giz.de                                                       e-mail: maja.matejic@undp.org

www.giz.de                                                                                     www.undp.org.rs