• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Održana uvodna radionica u okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“

Održana uvodna radionica u okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“

U prostorijama Programa UN za razvoj 8. aprila održana je uvodna radionica projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“. Uvodna radionica imala je za cilj konkretne dogovore o pokretanju aktivnosti na sprovođenju projekta.

Projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ (tzv. „aklimatizacija lokalnog razvoja“) počeo je 2017. godine i trajaće 5 godina. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u saradnji sa UNDP kao implementacionom agencijom , realizovaće ovaj vredan projekat uz pomoć sredstava iz Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), resornog Ministarstva, UNDP-a kao i u partnerstvu sa vladama Švedske i Švajcarske, Delegacijom Evropske unije i drugim ključnim partnerima.

Glavni cilj projekta je uključivanje lokalnih zajednica u borbu protiv klimatskih promena, kroz nova i inovativna rešenja. Projekat se sastoji iz dva glavna izazova: pristupačnost podacima (open data challenge) i programa izazova (Challenge program). Prvi deo projekta ima za cilj poboljšanje prikupljanja i dostupnosti podataka na nivou lokalnh samouprava, dok drugi podstiče razvoj i primenu inovativnih rešenja koji će zapravo doprineti smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte. U okviru Programa izazova (Challenge program) projekat će biti realizovan u 3 ključna koraka, od pokretanja izazova za prikupljanje inovativnih ideja do izazova za sprovođenje inovativnih rešenja.

Projekat će biti sproveden prema procedurama i zahtevima Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), u skladu sa potrebama samih lokalnih samouprava.