• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
U 29 lokalnih samouprava počela izrada planova za korišćenje lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije

U 29 lokalnih samouprava počela izrada planova za korišćenje lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije

U sredu 11. aprila 2018. godine u Privredni komori Srbije u velikoj sali na Terazijama predstavljena je nova projektna aktivnost koja se sprovodi u okviru saradnje između UNDP i 29 opština koje su izabrane na Javnom pozivu za podršku jedinicama lokalne samouprave u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase.

Prezentaciji je prisustvovalo 43 predstavnika lokalnih samouprava (energetskih menadžera i referenata za poljoprivredu), predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i predstavnici konsultantskih firmi koje su angažovane na projektu.

Za posao izrade planova korišćenja lokalno raspoložive biomase u postupku javne nabavke izabran je konzorcijum na čelu sa nemačkom firmom GFA.

U uvodnom obraćanju Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku u UNDP, ukratko je objasnila prisutnima značaj ove aktivnosti i način njenog sprovođenja. Nakon toga, projekt menadžer iz GFA, Zoran Kapor je prikazao vremenski plan aktivnosti in predviđeni način saradnje i komunikacije između lokalnih samouprava i konsultanata. Nakon toga eksperti GFA, prof. dr Branko Glavonjić i prof. dr Todor Janjić detaljno su objasnili metodologiju prikupljanja podataka o godišnjim prinosima i potrošnji šumske i poljoprivredne biomase kao i način identifikacije lokalnih potreba za toplotnom energijom. Prezentaciju je završio Dragan Urošević sa osvrtom na dosadašnje rezultate u vezi sa sprovođenjem aktivnosti iz Javnog poziva.

Završetak skupa bio je posvećen aktivnostima energetskih menadžera u lokalnim samoupravama i interaktivnoj diskusiji o postojećim problemima i preporukama za dalji rad.