• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Prezentacija rezultata analize društvenih koristi i troškova CHP postrojenja na biogas i finansijskih i tehničkih barijera za pokretanje projekata i izgradnju CHP postrojenja

Prezentacija rezultata analize društvenih koristi i troškova CHP postrojenja na biogas i finansijskih i tehničkih barijera za pokretanje projekata i izgradnju CHP postrojenja

U četvrtak 7. juna, 2018. godine u Privrednoj komori Srbije u Beogradu održana je konferencija „Prezentacija rezultata analize društvenih koristi i troškova CHP postrojenja na biogas i finansijskih i tehničkih barijera za pokretanje projekata i izgradnju CHP postrojenja“. Konferencija je realizovana u okviru projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“ koji zajednički sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvo rudarstva i energetike a koji se finansira sredstvima Globalnog fonda za životnu sredinu.  Predavači su bili prof. dr Dragan Lončar sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i dr Vesna Ružič i dr Mladen Ilić iz konsultantske firme „Energy Saving Group“.

Opšti cilj projekta je održivo korišćenje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za korišćenje u energetske svrhe u Srbiji. Radi ostvarenja ovog cilja definisana je sveobuhvatna strategija koja, između ostalog, obuhvata bespovratnu finansijsku podršku investitorima za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije (CHP) iz biomase. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosio je 1,6 miliona USD. Sredstva su dodeljena na osnovu javnog poziva zainteresovanim investitorima, a koji je 2015. godine objavilo Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj. Odabrano je šest projekata izgradnje (CHP) postrojenja na biogas ukupnog instalisanog kapaciteta od 6,35 MW i ukupne vrednosti investicije od 22,6 miliona USD. Svih šest postrojenja je izgrađeno u periodu od 2016. do 2018. godine. Postrojenja se nalaze u opštinama Bač, Zrenjanin, Alibuar i Aleksinac.

Tokom realizacije projekata izgradnje CHP postrojenja identifikovani su brojni problemi i barijere sa kojima su se susretali investitori od momenta donošenja odluke o pokretanju projekta pa do puštanja u rad novoizgrađenih postrojenja. Takođe, primećeno je da kod većine aktera u procesu ne postoje saznanja o brojnim društvenim koristima ovakvih projekata a da kod finansijskih institucija postoji neopravdano visoka precepcija rizika ovakvih projekata. U želji da se za buduće investitore ovaj proces olakša i ubrza, kao i da se pospeši novi investicioni ciklus, na primeru šest postrojenja čija je izgradnja podržana projektom, sprovedene su detaljne ekonomske analize troškova i dobiti, kao i analize i preporuke za prevazilaženje finansijskih i tehničkih barijera za pokretanje i sprovođenje ovakvih projekata. Cilj ovih  analiza je da se podstaknu finansijske institucije da se lakše i brže odluče za kreditiranje ovakvih projekata kao i da će nadležne institucije kroz zakonodavne i institucionalne aktivnosti olakšati sam proces izgradnje i priključenja ovakvih postrojenja.

Želja je da ove analize pokrenu konstruktivni dijalog između mnogobrojnih zainteresovanih strana i time doprinesu boljoj informisanosti i međusobnom razumevanju, što u krajnjoj liniji treba da rezultira povoljnim okruženjem za investicije u sektoru obnovljivih izvora energije.

  1. Agenda
  2. Pregled ostvarenih rezultata projekta, Maja Matejić, menadžer projekta
  3. Analiza društvenih koristi i troškova projekata i barijere za finansiranje projekata izgradnje elektrana na biogas i biomasu u Republici Srbiji  i predlog mera za njihovu neutralizaciju, prof. dr Dragan Lončar, Ekonomski fakultet u Beogradu 
  4. Barijere u postupku sticanja građevinske dozvole, odobrenja za priključenje na elektro-energetsku mrežu i u izgradnji elektrana na biogas i biomasu, dr Vesna Ružić i dr Mladen Ilić, Energy Saving Group Beograd