• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Organizovana treća praktična nastava za studente Mašinskog fakulteta u Beogradu na biogasnom postrojenju u Alibunaru

Organizovana treća praktična nastava za studente Mašinskog fakulteta u Beogradu na biogasnom postrojenju u Alibunaru

U četvrtak, 22. novembra 2018. godine po drugi put je izvedena praktična nastava na biogasnom postrojenju u Alibunaru za studente završne godine Mašinskog fakulteta u Beogradu, smera za termotehniku i smera za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Studenti su obišli postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije iz biogasa čija izgradnja je podržana sredstvima UNDP/GEF projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”. U ime vlasnika postrojenja, firme Bioenergy, studente je pozdravio direktor, Danko Vuković.

Poseta je obuhvatila praktičnu nastavu prilikom koje su studenti mogli da vide kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije o čemu su do sada stekli samo teorijska znanja. Detalje proizvodnog procesa predstavili su glavni tehnolog Nikola Rakašćan i profesor dr Todor Janjić sa Departmana za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Studenti su mogli uživo da upoznaju celokupan proces proizvodnje energije iz biogasa, počev od prikupljanja i skladištenja sirovine, preko pripreme i fermentacije pa do sagorevanja biogasa u motorima i proizvodnje električne i toplotne energije. Praktičnu nastavu na biogasnim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem držao je profesor dr Dragan Knežević sa Katedre za motore mašinskog fakulteta u Beogradu koji je objasnio detalje konstrukcije i izvođenja ovakvih motora..

Nakon posete studenti su na Mašinskom fakultetu u Beogradu imali dodatna tri predavanja. O tehnologiji proizvodnje biogasa predavanje je održao profesor dr Todor Janjić a predavanje o specifičnostima rada gasnih motora održao je profesor dr Dragan Knežević. Predavanje o političkom i zakonodavnom okviru, kao i nacionalnim ciljevima u oblasti obnovljivih izvora energije održao je pomoćnik ministra rudarstva i energetike i nacionalni direktor UNDP/GEF projekta, profesor dr Miloš Banjac, nakon čega su studenti stekli širu sliku o značaju ovakvih objekata za energetiku Srbije.

Sledeća praktična nastava na biogasnim postrojenjima biće održana na proleće, a za studente odgovarajućih fakulteta u Novom Sadu.

.