• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
U pet gradova održane radionice o energetskim zasadima brzorastućih vrsta u Srbiji

U pet gradova održane radionice o energetskim zasadima brzorastućih vrsta u Srbiji

U periodu od septembra do novembra 2018. godine održano je pet radionica sa temom „Energetski zasadi brzorastućih vrsta u Srbiji“. Radionice su održane u Sremskoj Mitrovici, Nišu, Kruševcu,  Novom Sadu i Pančevu. Predavanja su držali Prof. dr Branko Stajić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, Dušan Jović  dipl. inž. šumarstva i Zoran Knežević, dipl. inž. poljoprivrede iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Radionica je realizovana u okviru projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“ koji u okviru različitih aktivnosti pruža i aktivnu podršku preispitivanju i sagledavanju mogućnosti za  uzgajanje  brzorastućih energetskih zasada u Srbiji. Projekat sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a finansiran je od strane Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF). Cilj projekta je da se poveća udeo energije iz obnovljivih izvora, odnosno biomase u energetskom bilansu Srbije.

Radi jačanja kapaciteta na lokalnom nivou projekat je organizovao ove jednodnevne radionice za predstavnike 29 jedinica  lokalnih samouprava koje učestvuju u programu tehničke pomoći lokalnim samoupravama u Srbiji.

Teme koje su posebno bile obrađene na radionicama su:

Razvoj energetskih zasada, pre svega brzorastućih vrsta drveća, za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora je relativno novi sektor s potencijalom za značajnu ekspanziju i nudi niz koristi za proizvođače, potrošače, lokalne zajednice i životnu sredinu. Stoga je ovaj vid proizvodnje biomase prepoznat u zemljama Evrope i podržan kroz nacionalne i evropsku energetsku politiku. U tom smislu, dosadašnje i predstojeće aktivnosti u okviru UNDP projekta treba da stimulišu razvoj institucionalnih kapaciteta Srbije, dodatno doprinesu i olakšaju usvajanje planova i načina podsticanja za osnivanje ovakvih zasada i proizvodnje biomase u okviru njih.

.

.

.

.