• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Organizovana praktična nastava na biogasnim postrojenjima za još jednu generaciju studenata Univerziteta u Novom Sadu

Organizovana praktična nastava na biogasnim postrojenjima za još jednu generaciju studenata Univerziteta u Novom Sadu

U utorak 14. maja 2019. godine za studente završne godine Departmana za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka i Departmana za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu organizovana je praktična nastava na biogasnim postrojenjima u Baču, čija izgradnja je subvencionisana sredstvima UNDP/GEF projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.

Postrojenja su u vlasništvu grupe investitora iz Slovačke i nalaze se u okviru zaokruženog poslovno – tehnološkog kompleksa, koji na ulaznoj strani obuhvata logistički centar i trenč-silose a na izlaznoj strani, sušaru i postrojenje za proizvodnju agro-peleta za čiji rad se koristi toplota iz biogasnih CHP postrojenja.

Poseta je obuhvatila praktičnu nastavu prilikom koje su studenti mogli da vide kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase, odnosno biogasa o čemu su do sada stekli samo teorijska znanja. Studenti su mogli uživo da upoznaju celokupan proces proizvodnje energije iz biogasa, počev od prikupljanja i skladištenja sirovine, preko pripreme i fermentacije biomase, do sagorevanja biogasa u motorima i proizvodnje električne i toplotne energije. Posebna pažnja usmerena je na energetski i materijalni bilans postrojenja, pa su studenti mogli da vide kako se koristi otpadna toplota u procesu pripreme sirovine za agro-pelet.

Nakon posete postrojenjima, organizovana su tematska predavanja u lokalnom centru za organsku proizvodnju u Slenči. Predavanje sa praktičnim prikazom o tehnologiji proizvodnje biogasa održao je prof. dr Todor Janjić, a predavanje o specifičnostima rada gasnih motora održao je prof. dr Dragan Knežević. Poseti se pridružio i pomoćnik ministra rudarstva i energetike i nacionalni direktor UNDP/GEF projekta, prof. Miloš Banjac koji je održao predavanje o političkom i zakonodavnom okviru, kao i nacionalnim ciljevima u oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji, nakon čega su studenti stekli širu sliku o značaju ovakvih objekata.

Ovo je četvrta u nizu edukativnih poseta koje su za studente tehničkih fakulteta univerziteta u Beogradu i Novom Sadu organizovane u okviru UNDP/GEF projekta.