• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Obuka za izradu bilansa biomase i pripremu programa i akcionog plana korišćenja biomase u lokalnim samoupravama

Obuka za izradu bilansa biomase i pripremu programa i akcionog plana korišćenja biomase u lokalnim samoupravama

U petak 24. maja na Mašinskom fakultetu u Beogradu održana je obuka za energetske menadžere u lokalnim samoupravama sa temom „Izrada godišnjih bilansa biomase i priprema programa i akcionog plana korišćenja biomase u lokalnim samoupravama”.

Cilj obuke bio je da se energetskim menadžerima predstavi metodologija za brzu procenu bilansa lokalno raspoložive poljoprivredne i šumske biomase. Nakon obuke energetski menadžeri su dobili odgovarajuće Excel alate, pomoću kojih će sami moći da obrađuju podatke o lokalnoj proizvodnji i potrošnji poljoprivredne i šumske biomase i izrađuju bilanse u svojim opštinama. S obzirom da je korišćenje biomase u svojoj suštini lokalnog karaktera, ovakvi bilansi biomase su polazna osnova za utvrđivanje izvodljivosti i isplativosti projekata korišćenja energije iz biomase. Takođe, bilansi i njihove projekcije su polazna osnova za izradu trogodišnjih lokalnih programa i jednogodišnjih akcionih planova korišćenja biomase za proizvodnju energije. Da bi programi i planovi korišćenja biomase različitim lokalnim samoupravama bili uporedivi, što je važno i za sve nivoe odlučivanja i kreiranja politike, za izradu bilansa neophodno je koristiti unifikovanu metodologiju i jednoobrazne podatke iz relevantnih izvora.

Predavači i autori metodologije, prof. dr Branko Glavonjić, sa Šumarskog fakulteta u Beogradu i prof. dr. Todor Janjić, sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, objasnili su strukturu materijalnog i energetskog bilansa biomase, izvore i način prikupljanja podataka o prinosima i upotrebi biomase, način korišćenja Excel alata, način prikazivanja dobijenih rezultata i njihovo korišćenje za izradu programa i planova. Poseban akcenat u obuci stavljen je na raspoložive izvore podataka koji treba da budu široko dostupni, proverljivi i uporedivi za različite lokalne samouprave.

Nakon prikaza metodologije predavači su prikazali rezultate projekta izrade lokalnih programa i planova korišćenja biomase koji je sproveden u 29 opština, a na osnovu Javnog poziva zainteresovanim Jedinicama lokalne samouprave iz oktobra 2017. godine. Takođe, prikazani su i primeri tri predloga projekta konverzije fosilnog goriva na biomasu koji su pripremljeni tom prilikom .

U okviru obuke, Ljubinko Savić viši savetnik u udruženju za energetiku Privredne komore i Vlado Kovačević,  naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede, prezentovali su web-portal „Zelena energija“ i aplikaciju za e-trgovinu biomasom.

Ovo je bila poslednja u dugom nizu aktivnosti sprovedenih u okviru projekta  „Uklanjanje barijera za brži razvoj tržišta biomase u Srbiji”, nakon koje je projekat svečano zatvoren.