• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Partneri na projektu

Privredna komora Srbije (PKS)

Privredna komora Srbije bavi se zastupanjem interesa privrede pred Vladom Republike Srbije i drugim državnim organima i institucijama, kao i unapređenjem ekonomske saradnje sa inostranstvom i promocijom Srbije i srpske privrede u zemlji, regionu i svetu. PKS pruža podršku domaćim i stranim kompanijama kroz konsultacije i posredovanje i bavi se poslovnim obrazovanjem radi jačanja konkurentnosti domaće privrede.

Paralelno sa realizacijom projekta “Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji” čija se kancelarija nalazi u njenim prostorijama, Privredna komora Srbije će učestvovati u realizaciji niza aktivnosti predviđenih projektom.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Stalna konferencija gradova i opština predstavlja savez gradova i opština, mesto okupljanja i razmatranja zajedničkih pitanja i problema, kao i formulisanja i predstavljanja zajedničkih interesa jedinica lokalnih vlasti. SKGO omogućava zastupanje interesa lokalnih vlasti i lobiranja kod centralnih vlasti u procesu definisanja strateških pravaca i donošenja propisa od značaja za lokalnu samoupravu, kao i razmenu mišljenja, znanja i najboljih praktičnih rešenja iz rada lokalne samouprave.

Misija SKGO je da zastupa interese, pruža visokokvalitetne usluge i podržava razvoj i unapređenje lokalne samouprave kroz zajedničko delovanje članstva, u skladu sa evropskim standardima.

Institut za standardizaciju Srbije (ISS)

Institut za standardizaciju Srbije je jedino nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji čiji je osnivač Vlada Republike Srbije. ISS donosi, razvija, preispituje, menja, dopunjava i povlači srpske standarde (SRPS) i srodne dokumente, obezbeđuje usaglašenost srpskih standarda i srodnih dokumenata sa evropskim i međunarodnim standardima i srodnim dokumentima i bavi se brojnim pitanjima vezanim za standardizaciju. U okviru ISS rade različite tehničke komisije (KS) za standarde i srodna dokumenta koje prate rad odgovarajućih tehničkih komiteta Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN). Ove komisije imaju ključnu ulogu u preuzimanju i prevođenju standarda. Takođe, one aktivno učestvuju u definisanju i pripremi odgovarajućih tehničkih propisa.

S obzirom da su u okviru projekta predviđene aktivnosti u vezi za harmonizacijom domaćih standarda i tehničkih propisa u oblasti korišćenja biomase sa odgovarajućim stadardima i regulativom u EU, uloga ISS je u ovom projektu veoma značajna.

Regionalna razvojna agencija Srem

Regionalna razvojna agencija Srem osnovana je za područje Sremskog okruga. Njene ključne aktivnosti vezane su za uspostavljanje i promociju aktivne politike regionalnog razvoja, što predstavlja javni interes građana, privrede i institucija na teritoriji Srema. Bavi se, između ostalog, pripremom regionalnih razvojnih programa i akcionih planova za Srem, podrškom za razvoj veština i relevantnih kvalifikacija za potrebe zaposlenih, podrškom konkurentnosti preduzeća u regionu, kao i poslovima međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje.

Opština Alibunar

Opština Alibunar nalazi se u Vojvodini, u južnom Banatu. Opštinu čini 10 naselja, a njen administrativni i ekonomski centar je Alibunar. Svesna bogatstva svojih resursa, kako prirodnih tako ljudskih, Alibunar predstavlja razvojno orijentisanu opštinu sa aktivnom upravom i jasnim strateškim opredeljenjem.

Opština Ruma

Opština Ruma nalazi se u Vojvodini, u središtu ravnog i plodnog Srema. Pored Rume, koja je administrativno-ekonomski centar opštine, postoji 16 seoskih naselja. Osim poljoprivrede, razvijene su brojne privredne grane, na čijem unapređenju lokalna samouprava kontinuirano radi.