• DSC_1270
 • DSC_1310
 • http://wowslider.com/
 • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Rezultati projekta

 

PODRŠKA INVESTITORIMA

 

1. Realizacija 6 postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne u toplotne energije iz biomase

Nakon realizacije nagrađenih projekata postojeći kapacitet CHP postrojenja  na biogas u Srbiji biće uvećan za 130%

INVESTITORINSTALISANI KAPACITET (MW)VREDNOST INVESTICIJE (USD)
1Forkom doo, Beograd0,20 1,42 mil
2 BGS gama BP doo, Bač0,652,14 mil
3BGS beta BP doo, Bač0,65 2,14 mil
4BGS alfa BP doo, Bač0,65 2,14 mil
5Biogas Energy doo, Alibunar3,57 12,43 mil
6Bioelektra doo, Zrenjanin0,602,37 mil
UKUPNO6,3222,66 mil

 

pic1pic2

 

pic3

 

 

 

 

 

 

 

 

Alibunar

INVESTITOR (KOMPANIJA)Biogas Energy doo, Alibunar
UKUPNI INSTALISANI KAPACITET3,57 MWel
INSTALISANI TOPLOTNI KAPACITET3,20 MWth
VREDNOST INVESTICIJE12,43 mil USD
UKUPNA EFIKASNOST83,3 %
GRANT275.000 USD
SIROVINA25,156 t/god. Kukuruzna i silaža od siraka, pšenična slama, otpad iz proizvodnje skroba i stajnjak od uzgoja svinja
GLAVNI PROIZVODIDo 20.000 t/god. čvrstog đubriva i do 50.000 t/god. tečnog đubriva

picB

 

Bač

INVESTITOR (KOMPANIJE)1. BGS Alfa BP doo, Bač 2. BGS Beta BP doo, Bač 3. BGS Gamma BP doo, Bač
UKUPNI INSTALISANI KAPACITET3 x 0,65 MW = 1,95 MWel
INSTALISANI TOPLOTNI KAPACITET3 x 0,70 = 2,10 MWth
VREDNOST INVESTICIJE3 x 2,14 mil USD = 6,42 mil USD
UKUPNA EFIKASNOST81,6 %
GRANT3 x 275.000 USD = 826.500 USD
SIROVINA BIOMASE23.350 t/god. Ostaci šećerne repe, silaža od siraka, stajnjak od uzgoja stoke i ovaca, ostaci od voća i povrća
GLAVNI PROIZVODI2880 t/god, agro-pelet

 

picD

 

Zrenjanin 

INVESTITOR (KOMPANIJA)Bioelektra doo, Zrenjanin
UKUPNI INSTALISANI KAPACITET0,60 MWel
INSTALISANI TOPLOTNI KAPACITET0,60 MWth
VREDNOST INVESTICIJE2,37 mil USD
UKUPNA EFIKASNOST82 %
GRANT275.500 USD
SIROVINA BIOMASE12.014 t/god. Otpad od šećerne repe, otpad od proizvodnje šećera i kukuruzna silaža
GLAVNI PROIZVODI4.000 t/god, đubrivo

picE

Aleksinac

INVESTITOR (KOMPANIJA)Forkom doo, Beograd (postrojenje u Aleksincu)
UKUPNI INSTALISANI KAPACITET0,20 MWel
INSTALISANI TOPLOTNI KAPACITET0,18 MWth
VREDNOST INVESTICIJE1,42 mil USD
UKUPNA EFIKASNOST84 %
GRANT (USD)222.200 USD
SIROVINA BIOMASE3.118 t/god. Ostatak od siraka i kukuruza, stajnjak od uzgajanja živine i stoke
GLAVNI PROIZVODI2.494 t/god, đubrivo

picF

 

2. Instrumenti sigurnosti kontinuiteta snabdevanja postrojenja za proizvodnju energije iz biomase: Modeli ugovora za dugoročno snabdevanje poljoprivrednom i drvnom biomasom i detaljne tehničke specifikacije drvne i poljoprivredne biomase

 

vodic

 

3. Šest dvojezičnih vodiča za investitore u postrojenja za proizvodnju električne/toplotne energije iz obnovljivih izvora energije

 

vodici

 

 

4. Analize društvenih troškova i koristi od projekata izgradnje za svako od šest CHP postrojenja na biogas u skladu sa standardnom metodologijom Evropske Komisije za investicione projekte. Šest dvojezičnih dokumenata.

COST BENEFIT ANALIZE

 1. Analiza tehničkih barijera za izgradnju CHP postrojenja na biogas/biomasu u Srbiji. Dvojezični dokument.

TEHNICKE BARIJERE

 

 

6. Analiza barijera za finansiranje CHP postrojenja na biogas u Srbiji. Dvojezični dokument.

FINANSIJSKE BARIJERE

7. Metodologija i model izveštaja za obavezno izveštavanje povlašćenih proizvođača električne energije iz biomase/biogasa Ministarstvu rudarstva i energetike u skladu sa Uredbom o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 56/2016)

SERB METODOLOGIJA

8. Energetski zasadi brzorastućih vrsta drveća u Srbiji: produkcija biomase, legislativa, tržište i uticaji na životnu sredinu – potencijali i ograničenja

SERB ENERGETSKI ZASADI

9. Mogućnosti za uzgajanje brzorastućih energetskih zasada sa aspekta raspoloživosti poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji

SERB ZEMLJISTE

10. Dokument o stavu UNDP: Korišćenje drvne biomase za energetske potrebe u Srbiji

SERB POSITION PAPER DRVNA BIOMASA

11. Vodič za investitore: realizacija projekata obnovljivih izvora energije uz podršku IPARD programa. Dvojezični dokument

unnamed

12. Dokument o stavu UNDP: Korišćenje poljoprivredne biomase za energetske potrebe u Srbiji 

unnamed sr

13. Višegodišnji energetski zasadi

13 sr

KONFERENCIJE

 1. Konferencija: “Održivi rast kroz korišćenje biomase” u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Finske ambasade u Beogradu, Privredne komore Srbije (PKS) i Stalne konferencija gradova i opština (SKGO) i uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, 2015.
 1. Konferencija: “Korišćenje biomase u energetske svrhe – put ka uspešnijem poslovanju” u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ambasade Republike Slovačke i Privredne komore Srbije (PKS) i uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike, 2016.

STUDIJSKA PUTOVANJA

 1. Finska 2015.
 2. Litvanija 2018.

NASTAVA I OBUKE

 1. Praktična nastava za studente univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, oktobar 2017.april 2018.novembar 2018. 
 2. 15 Obuka u regionalnim centrima: “Predstavljanje mera IPARD II programa Republike Srbije”, januar-mart 2018.
 3. 6 Obuka u regionalnim centrima: „Priprema i finansiranje projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gazdinstvima“, maj-jun 2018.
 4. 5 Obuka u regionalnim centrima: „Energetski zasadi brzorastućih vrsta u Srbiji“, septembar-novembar 2018.