• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
U pet gradova održane radionice o energetskim zasadima brzorastućih vrsta u Srbiji

U pet gradova održane radionice o energetskim zasadima brzorastućih vrsta u Srbiji

U periodu od septembra do novembra 2018. godine održano je pet radionica sa temom „Energetski zasadi brzorastućih vrsta u Srbiji“. Radionice su održane u Sremskoj Mitrovici, Nišu, Kruševcu,  Novom Sadu i Pančevu. Predavanja su držali Prof. dr Branko Stajić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, Dušan Jović  dipl. inž. šumarstva i Zoran Knežević, dipl. inž. poljoprivrede iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Organizovana treća praktična nastava za studente Mašinskog fakulteta u Beogradu na biogasnom postrojenju u Alibunaru

Organizovana treća praktična nastava za studente Mašinskog fakulteta u Beogradu na biogasnom postrojenju u Alibunaru

U četvrtak, 22. novembra 2018. godine po drugi put je izvedena praktična nastava na biogasnom postrojenju u Alibunaru za studente završne godine Mašinskog fakulteta u Beogradu, smera za termotehniku i smera za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Studenti su obišli postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije iz biogasa čija izgradnja je podržana sredstvima UNDP/GEF projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”. U ime vlasnika postrojenja, firme Bioenergy, studente je pozdravio direktor, Danko Vuković.

Završeno šest projekata ugradnje kotlova na biomasu za grejanje javnih objekata u nadležnosti jedinica lokalne samouprave

Završeno šest projekata ugradnje kotlova na biomasu za grejanje javnih objekata u nadležnosti jedinica lokalne samouprave

Završeno je šest projekata ugradnje kotlova na biomasu za grejanje javnih objekata u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Sredstva za realizaciju projekata dodeljena su na osnovu rezultata javnog poziva lokalnim samoupravama koji je raspisalo Ministarstvo rudarstva i energetike. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić potpisao je 2017. godine s predstavnicima lokalnih samouprava ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za kofinansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u javnim zgradama u njihovoj nadležnosti.

Organizovana studijska poseta Litvaniji za stručnjake iz Srbije na temu korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u sistemima daljinskog grejanja

Organizovana studijska poseta Litvaniji za stručnjake iz Srbije na temu korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u sistemima daljinskog grejanja

U periodu od 17. do 21. septembra 2018. godine, organizovana je studijska poseta Litvaniji na temu korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u sistemima daljinskog grejanja (SDG) za predstavnike međusektorske Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase za proizvodnju energije koja je formirana u okviru Ministarstva rudarstva i energetike. U poseti su učestvovali predstavnici Odseka za obnovljive izvore energije Ministarstva rudarstva i energetike, Uprave za šumarstvo i Uprave za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i predstavnici Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo Privredne komore Srbije.

Prezentacija rezultata analize društvenih koristi i troškova CHP postrojenja na biogas i finansijskih i tehničkih barijera za pokretanje projekata i izgradnju CHP postrojenja

Prezentacija rezultata analize društvenih koristi i troškova CHP postrojenja na biogas i finansijskih i tehničkih barijera za pokretanje projekata i izgradnju CHP postrojenja

U četvrtak 7. juna, 2018. godine u Privrednoj komori Srbije u Beogradu održana je konferencija „Prezentacija rezultata analize društvenih koristi i troškova CHP postrojenja na biogas i finansijskih i tehničkih barijera za pokretanje projekata i izgradnju CHP postrojenja“. Konferencija je realizovana u okviru projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“ koji zajednički sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvo rudarstva i energetike a koji se finansira sredstvima Globalnog fonda za životnu sredinu.  Predavači su bili prof. dr Dragan Lončar sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i dr Vesna Ružič i dr Mladen Ilić iz konsultantske firme „Energy Saving Group“.